آموزشی

معرفی میانبرهای اف ال استودیو (قسمت اول)

میانبرهای اف ال استودیو
نوشته شده توسط معین سنجری

در این مطلب، شرتکات ها و میانبرهای مفید اف ال استودیو را با توجه به آخرین نسخه (20) بررسی می کنیم. نکته: شرتکات های تک کلیدی، زمانی کار می کنند که Typing keyboard to piano (با Ctrl+T) غیرفعال باشد.

تفاوت بین کلید های مک و ویندوز

شرتکات های این مطلب، با این فرض نوشته شده اند که کاربر ویندوز هستید. اگر از نسخه ی مک اف ال استودیو استفاده می کنید، از کلیدهای جایگزین زیر استفاده کنید:

ویندوز جانشین مک
Alt option
Backspace delete (< X)
Ctrl command
Delete fn+delete (< X)
Insert (Ins) fn+return
Windows command

مدیریت فایل

 

میانبر عملکرد
Ctrl+O باز کردن فایل
Ctrl+S ذخیره کردن فایل
Ctrl+N ذخیره نسخه جدید
Ctrl+Shift+S ذخیره به عنوان…
Ctrl+R رندر گرفتن فایل ویو
Ctrl+Shift+R رندر گرفتن فایل ام پی تری
Ctrl+Shift+M رندر گرفتن فایل MIDI
Alt+0,1..9 باز کردن فایل های اخیر 1 تا 9
Ctrl+Shift+H چیدمان پنجره ها

انتخاب Pattern و الگو با NumPad

میانبر عملکرد
1..9 انتخاب الگو بین 1 تا 9
+ الگوی بعدی
الگوی قبلی
F2 باز کردن ویرایشگر نام برای فایل
F4 باز کردن الگوی خالی بعدی با توجه به نام
Ctrl+F4 الگوی خالی بعدی

Channel Rack و Step Sequencer

میانبر
1…9, 0 میوت کردن/باز کردن 10 کانال اول
Ctrl+1..9,0 سولو کردن/از سولو خارج کردن 10 کانال اول
Up-Arrow انتخاب کانال قبل
Down-Arrow انتخاب کانال بعد
Page Up گروه کانال بعد
Page Down گروه کانال قبل
Alt+Del حذف کانال های انتخاب شده
Alt+Down-Arrow انتخاب کانال های انتخاب شده، یک پله به پایین
Alt+Up-Arrow انتخاب کانال های انتخاب شده، یک پله به بالا
Alt+C دوبل کردن کانال های انتخاب شده
Alt+G گروه کردن کانال های انتخاب شده
Alt+M انتخاب بین سلکتور ترک های میکسر
Alt+U آنزیپ کردن کانال های انتخاب شده
Alt+Z زیپ کردن کانال های انتخاب شده
Ctrl+AClt+R restretch کردن اجباری کانال های کلیپ صوتی
Ctrl+Enter تمرکز روی پلی لیست
Ctrl+Shift+C دوبل کردن کانال ها
Ctrl+C کپی کردن کانال Steps/Score
Ctrl+L اتصال کانال های انتخاب شده به ترک های خالی میکسر
Ctrl+V پیست کردن کانال های Steps/Score
Ctrl+X کات کردن کانال های Steps/Score
Shift+Up-Arrow حرکت کانال های انتخاب شده به بالا
Shift+Down-Arrow حرکت کانال های انتخاب شده به پایین
Shift+Ctrl+Left-Arrow انتقال Step به چپ
Shift+Ctrl+Right-Arrow انتقال Step به راست

Record / Playback / Transport

میانبر
Backspace انتخاب بین اسنپ Line/None
Space شروع و استاپ پلی بک
Ctrl+Space شروع و پاز پلی بک
L سوییچ بین حالت های Pattern/Song
R سوییچ خاموش/روشن رکوردینگ
0 (NumPad) Fast forward
/ (NumPad) بار قبلی (Song حالت)
* (NumPad) بار بعدی (Song حالت)
Ctrl+E انتخاب بین Step Edit
Ctrl+H قطع صدا (اضطراری)
Ctrl+T انتخاب بین کیبورد تایپ و پیانو
Ctrl+B انتخاب نت های Blend
Ctrl+M انتخاب مترونوم
Ctrl+P فعال کردن مترونوم قبل از شروع ضبط
Ctrl+I فعال کردن انتظار ورود صدا برای شروع ضبط

 

حرکت بین پنجره ها

 

میانبر
Tab حرکت بین پنجره های تو در تو
F8 باز کردن Plugin Picker
Enter انتخاب بین Max/Min پلی لیست
Esc بستن پنجره
F1 کمک
F5 انتخاب پلی لیست
F6 انتخاب Step Sequencer
F7 انتخاب Piano roll
Alt+F8 نمایش و مخفی کردن مرورگر سمپل
F9 نمایش و مخفی کردن میکسر
F10 نمایش و مخفی کردن تنظیمات MIDI
F11 نمایش و مخفی کردن اطلاعات پروژه
F12 بستن تمام پنجره ها
Ctrl+Shift+H ارنج و مرتب کردن پنجره ها

 

Mixer میکسر

 

Keys/Action Mixer
Alt+Left-Arrow/Right-Arrow انتخاب ترک های انتخاب شده ی میکسر به چپ و راست
Alt+L انتخاب کانالهایی که به ترک های انتخاب شده ی میکسر، متصل هستند
Alt+W انتخاب حالت نمایش پیک ‘Wave’
Ctrl+L اتصال کانال های انتخاب شده به ترک های میکسر
Shift+Ctrl+L اتصال کانال های انتخاب شده به ترک های میکسر (شروع اتصال از ترک انتخاب شده)
Shift+Mouse-Wheel انتقال ترک های میکسر به چپ و راست
Ctrl+Shift+Left-Click انتخاب چندین ترک میکسر
Ctrl+Shift+S ذخیره کردن وضعیت فعلی میکسر
F2 نامگذاری ترک انتخاب شده ی میکسر
S سولو کردن ترک انتخاب شده
Alt+S Alt Solo – فعال کردن ترک فعلی و تمام ترک های متصل به آن
Alt+R آماده کردن ترک ها برای رندر WAV

 

ادامه دارد.

درباره نویسنده

معین سنجری

نظر بدهید